• สนใจติดต่อ

ที่อยู่ 211 หมู่ 3 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

211 Moo3 Thambon Ban Chan Armper Muang 41000

โทร . 083-9525789 

E-mail : banchaokhun@gmail.com

www.banchaokhun.com https://www.facebook.com/Banchaokhun/likes/

 

การสั่งซื้อและการเซ็นต์สัญญา
1.   เงินสดมัดจำ 50% ในวันสั่งซื้อพร้อมทำหนังสือสัญญา ณ. OFFICE บ้านเจ้าคุณ (อุดรธานี) หรือหน้าไซด์งานของ บ้านเจ้าคุณ เท่านั้น ( ลูกค้ากรุณาเตรียมบัตรประชาชน)
2.   จ่ายเงินสดส่วนที่สอง 30% ในวันที่ไปประกอบถึงหน้างานของลูกค้า
3.   จ่ายเงินสดค่าบ้านที่เหลือ 20% หลังติดตั้งงานเสร็จตามสัญญา
4.   ระยะเวลาการผลิตและการติดตั้ง อาทิตย์หลังจากวันเซ็นต์สัญญาหรือแล้วแต่คิวงาน
5.   บ้านทุกหลังของ บ้านเจ้าคุณ จะทำชิ้นส่วนที่โรงงานก่อนนำไปประกอบไซด์งานของลูกค้า

หมายเหต ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งเกินกว่า100กม.และงานไฟฟ้า ท่อน้ำประปา